2015 MAYIS AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ                                        : 2014 – 2019

TOPLANTI YILI                                         : 2015

TOPLANTI                                                : MAYIS AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ                       : 04/05/2015

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ                  : 1700

BİRLEŞİM                                                : 1

G Ü N D E M   K O N U L A R I   :

TEKLİFLER                                   :

1) 2014 Mali Yılı Kesin Hesabına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

2) Belediyemiz bünyesinde Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü kurulmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

3) İlçemiz Sınırları içerisinde bulunan 44 adet Mobese Kameralarına Yedek Parça alımına ilişkin Bilgi İşlem Müdürlüğünün teklifi,

4) Başakşehir İlçesi Kayabaşı Mahallesi 907 ada PARK parselde kalan 100,00 m² alanlı kısım ile  908 ada PARK parselde kalan 81,00 m² alanlı kısımların park alanından ihdas edilerek Belediye adına tescil edilmesine ve 25 yıllığına TEİAŞ’ne tahsis edilmesine, TEİAŞ mülkiyetinde bulunan 907 ada 2 parselin (B) parsele, 908 ada 4 parselin ise (D) parsele deplase edilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,

5) Başakşehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının talebi doğrultusunda ek prefabrik bina ve çevre otopark imalatların yapılabilmesi için 790.000,00.- TL’ye kadar harcama yetkisi verilmesine ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.