2015 MART AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ                               : 2014 – 2019

TOPLANTI YILI                                : 2015

TOPLANTI                                       : MART AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ              : 02/03/2015

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ         : 1700

BİRLEŞİM                                       : 1

G Ü N D E M   K O N U L A R I   :

TEKLİFLER                                   :

1- 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesinde Değişiklik yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

2- Başakşehir İlçesi Hoşdere Köyü Harmanlık Mevkii 490 Ada 1-2-3-4 Sayılı Parseller ve 442-444 Sayılı Parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,

3- Başakşehir İlçesi Başakşehir Mahallesi 572 Ada 3 Parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,

4- Başakşehir İlçesi Başakşehir Mahallesi 569 ada 11 ve 12 parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,

5- Başakşehir İlçesi Başakşehir (İkitelli) Mahallesi, 808 ada 1 parselin batısında kalan ve (A) ile gösterilen 48,69 m² alanlı kısmının TEDAŞ’a 25 yıl süre ile kiralanmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,

6- Başakşehir İlçesi Bahçeşehir 1.Kısım Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan 607 ada 2-5-6-8-9 ve 10 sayılı parsellerde Rekreasyon Projesi ve Dere Islah Projesinin Hasılat Paylaşım Yöntemiyle yaptırılmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,

7- Belediyemiz ile İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı arasında protokol imzalamak ve uygulamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.