2015 KASIM AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ                                        : 2014 – 2019

TOPLANTI YILI                                         : 2015

TOPLANTI                                                : KASIM AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ                          : 02/11/2015

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ                      : 1700

BİRLEŞİM                                                 : 1

G Ü N D E M   K O N U L A R I   :

TEKLİFLER                                   :

1) 2015 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

2) 2015 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

3) İstanbul İli Başakşehir İlçesi Kuzey Marmara Otoyolu İstoç Bağlantısı Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.