2015 HAZİRAN AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ                                          : 2014 – 2019

TOPLANTI YILI                                           : 2015

TOPLANTI                                                  : HAZİRAN AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ                         : 01/06/2015

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ                    : 1700

BİRLEŞİM                                                   : 1

G Ü N D E M   K O N U L A R I    :

TEKLİFLER                                     :

1) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının Belediyemize tahsis ettiği yardımın kabulüne ilişkin Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün müşterek teklifi,

2) Başakşehir İlçesi Güvercintepe Mahallesi  377 ada 18 ve 19 parseller ile ilgili olarak parsel maliklerince yapılan, 13.02.2015 tasdik tarihli “11.12.2012 Onanlı, Başakşehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Altınşehir- Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planına 358 Ada 3 Parsel, 377 Ada 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 24 Parseller ve 376 Adadaki 1 ve 23 Parsellere Yapılan İtiraz Kapsamında Başakşehir Belediye Meclisinin 07/11/2014 Tarih ve 2014/122 Sayılı Kararı Doğrultusunda Hazırlanan Plan Değişikliği”ne  itiraza ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,

3) Başakşehir İlçesi Başak Mahallesi 1260 ada 2 parsel ile ilgili olarak maliki tarafından yapılan  28.01.2015 tasdik tarihli “Başakşehir İlçesi Başak Mahallesi 1260 Ada 2 Parsele ait 1/1000 Ölçekli Plan Notu İlavesi Değişikliği”ne itiraza ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,

4) Başakşehir İlçesi Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi 127 ada 4 parsel ile ilgili olarak maliki tarafından yapılan 28.01.2015 tasdik tarihli “Başakşehir İlçesi Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi 127 Ada 4 Parsele ait 1/1000 Ölçekli Plan Notu İlavesi Değişikliği”ne itiraza ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,

5) Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesinde Bulunan 207 Ada 3 Parseldeki Konutların Satışına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.