2015 EYLÜL AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ                                        : 2014 – 2019

TOPLANTI YILI                                         : 2015

TOPLANTI                                               : EYLÜL AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ                         : 07/09/2015

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ                     : 1700

BİRLEŞİM                                                : 1

G Ü N D E M   K O N U L A R I   :

TEKLİFLER                                   :

1) 2015 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

2) İstanbul Bölge İdari Mahkemesi Başkanlığına 1 adet 19 kişilik servis aracının tahsisine ilişkin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi,

3) Kayabaşı Mahallesi 907 ada park parselde kalan ve (A) ile gösterilen 40,00 m² alanlı kısmında 25 yıl süre ile TEDAŞ lehine irtifak hakkı kurulmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,

4) Bahçeşehir 2.Kısım (Hoşdere) Mahallesi 658 ada park parselde kalan ve (A) ile gösterilen 213,26 m² alanlı kısmında TEDAŞ lehine irtifak hakkı kurulmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,

5) Bahçeşehir 2.Kısım (Hoşdere) Mahallesi 658 ada park parselde kalan ve (A) ile gösterilen 305,27 m² alanlı kısmında TEDAŞ lehine irtifak hakkı kurulmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,

6) Bahçeşehir 2.Kısım (Hoşdere) Mahallesi, 658 ada park parselde kalan ve (A) ile gösterilen 305,53 m² alanlı kısmında TEDAŞ lehine irtifak hakkı kurulmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,

7) Mülkiyeti Belediyemize ait olan 555 Ada 13 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan binanın Eğitim-Öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmet Vakfı adına 25 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,

8) Başakşehir İlçesi Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi 127 Ada 4 Parsele ait 1/1000 Ölçekli Plan Notu İlavesi Değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,

9) Başakşehir İlçesi, Başak Mahallesi, 1260 Ada 2 Parsele ait 1/1000 Ölçekli Plan Notu İlavesi Değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,

10) 15.05.2015 tasdik tarihli “İkitelli Köyü ve Çevresi 3. Etap Uygulama İmar Planının Plan Notlarına 1/1000 Ölçekli Plan Notu İlavesi Değişikliği”ne yapılan iki adet itiraz dilekçesinin değerlendirilmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,

11) Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

12) Belediyemiz ile Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. arasında protokoller imzalamak üzere Belediye Başkanı Sn. Mevlüt UYSAL’a yetki verilmesine ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi,

13) İstanbul Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet binek aracın tahsis edilmesine ilişkin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi,