2015 ARALIK AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ                                    : 2014 – 2019

TOPLANTI YILI                                    : 2015

TOPLANTI                                             : ARALIK AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ              : 07/12/2015

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ        : 1700

BİRLEŞİM                                              : 1

G Ü N D E M   K O N U L A R I      :

TEKLİFLER                                     :

1) 2016 Mali Yılı Gelir Tarifesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

2) Asansör Fenni Muayene Protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi,

3) Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifi,

4) Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi,

5) Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,

6) Başakşehir Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğüne, İlçe Tarım Müdürlüğüne, İlçe Müftülüğüne, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Bölge İdaresi Başkanlığına araç tahsisi yapılmasına ilişkin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi,

7) 575 Ada 15 Parsel sayılı taşınmazın, S.S.İkitelli Onurkent Konut Yapı Kooperatifi’ne yapılan tahsisin S.S. Özgürbaşak Konut Yapı Kooperatifi’ne devri ve bu hususlarda protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,

8) 2015 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

9) 2015 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

10) 2015 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

11) 2015 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

12) 2015 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

13) 2015 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

14) 2015 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

15) 2015 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

16) 2015 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

17) 2015 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

18) Başkanlığımız ile İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü arasında “İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesi Dahilinde Kalan 41 Hektarlık Alanda Binaların Bölgesel Deprem Risk Dağılımı Belirlenmesi İşi  ile ilgili protokol imzalanması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.