2014 TEMMUZ AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

T.C 

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ    : 2014 – 2019

TOPLANTI YILI                               : 2014

TOPLANTI                                      : TEMMUZ AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ             : 07/07/2014

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ        : 1700

BİRLEŞİM                                       : 1

G Ü N D E M   K O N U L A R I   :

TEKLİFLER                                   :

 

1- Başakşehir Kaymakamlığı ile Belediyemiz arasında Protokol imzalamak ve uygulamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi,

2- 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

3- Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

4- Belediyemiz ile Tapu Müdürlüğü arasında protokol imzalamak ve uygulamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi,

5- Belediyemiz ile İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı arasında protokol imzalamak ve uygulamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,

6- İç Borçlanmaya ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

7- Yetkili Sendikası ile Memur Sosyal Denge Sözleşmesi İmzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi