2014 OCAK AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

T.C.
BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ                               : 2009 – 2014

TOPLANTI YILI                               : 2014

TOPLANTI                                      : OCAK AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ              : 06.01.2014

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ           : 1700

BİRLEŞİM                                        : 1

G Ü N D E M   K O N U L A R I      :

TEKLİFLER                                     :

1- Belediyemiz Bünyesinde Çalışan Sözleşmeli Personellerin Sözleşmelerinin Yenilenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

2- Belediyemiz Geçici Yevmiyeli İşçilerinin İş Pozisyonlarının Vizesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

3- Denetim Komisyonuna Üye Seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün Teklifi,

4- Denetim Komisyonunda Çalışacak Üyelerin Ücretleri ve Çalışma Esaslarına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün Teklifi,

5- Belediyemiz Meclisinin Çalışma Takviminin Belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

6- Belediyemiz Meclis Üyelerinin Huzur Hakkı Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

7- Başkan Yardımcılığına Görevlendirilen Meclis Üyelerine Ödenecek Aylık Ödeneğin Belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

8- Başakşehir Kaymakamlığına ve Diğer Kamu Kurumlarında Görevlendirilmek Üzere Hizmet Elemanı Tahsis Edilmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

9- Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

10- Kadro İptal / İhdas işlemlerinin yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi

11- Belediyemizde 24 Saat Fiili Görev Yapan Zabıta Personeline 2014 Yılı Bütçe Kanunu Uyarınca Uygulanacak Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Belirlenmesine ilişkin Zabıta Müdürlüğünün teklifi,

12- Başakşehir İlçesi Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi 228 ada 4 parsele ait 1/1000 ölçekli plan notu ilavesi tadilatına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,

13- Başakşehir İlçesi Boğazköy Toplu Konut Alanı Uygulama İmar planı 1/1000 ölçekli İlave Plan Notu Tadilatına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,

14- Başakşehir İlçesi Tatarcık Çiftliği Uygulama İmar Planı 1/1000 ölçekli İlave Plan Notu Tadilatına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,

15- Başakşehir İlçesi Ballıpınar, Sıvat-Yeşiltepe, Dereköy Çiftliği Mevkiileri Revizyon Uygulama İmar Planı  1/1000 ölçekli İlave Plan Notu Tadilatına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,

16- Başak (İkitelli) Mahallesi 1252 ada 7 parsel ile Başakşehir (İkitelli) Mahallesi 801 ada 3 parseldeki Belediyemiz hisseleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki Başak (İkitelli) Mahallesi 1251 ada 15 parselin Belediyemize takasına (trampası) ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,

17- Başakşehir Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliği ile Belediyemiz arasında protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,

18- Planlı alanlarda Tip İmar Yönetmeliği uyarınca Mimari Estetik Komisyonu kurulması ve Çalışma Yönetmeliğinin Kabulüne ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi,

19- Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği ile Belediyemiz arasında protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün teklifi,

20- Başakşehir Devlet Hastanesinin taleplerinin karşılanmasına ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi,

21- S.S. İkitelli Onurkent Konut Yapı Kooperatifleri Birliğine bağlı kooperatiflere ve kooperatiflerden üyelere devredilen kat irtifaklı taşınmazların üzerinde bulunan 04.08.2006 tarih ve 13174 yevmiyeli “S.S İkitelli Onurkent KYK Birliğine tahsislidir” şerhinin terkin edilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.