2014 NİSAN AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

MECLİS GÜNDEMİ 

 

 SEÇİM DÖNEMİ                       : 2014 – 2019

 TOPLANTI YILI                                         : 2014

 TOPLANTI                                          : NİSAN AYI

 TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ                : 07/04/2014

 TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ         : 1700

 BİRLEŞİM                             1

 

G Ü N D E M   K O N U L A R I   :

TEKLİFLER                                   :

1) Meclis Başkan Vekilleri seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

2) Meclis Divan Katiplerinin Seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

3) Encümen Üyesi Seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

4) İhtisas Komisyonları Seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

5) Marmara Belediyeler Birliğine Üye Seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

6) Türk Dünyası Belediyeler Birliğine Üye Seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

7) Belediyemiz Meclis Üyelerinin Huzur Hakkı Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

8) Başkan Yardımcılığına Görevlendirilen Meclis Üyelerine Ödenecek Aylık Ödeneğin Belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

9) Başakşehir Belediye Başkanlığının (01 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013) dönemini kapsayan Faaliyet Raporuna ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün Teklifi,

 

10) Bahçeşehir 1. Kısım (Hoşdere) Mahallesinde bulunan 607 ada 10 parseli satın almak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.