2014 MAYIS AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

T.C

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ                                     : 2014 – 2019

TOPLANTI YILI                                     : 2014

TOPLANTI                                            : MAYIS AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ                   : 05/05/2014

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ                : 1700

BİRLEŞİM                                            : 1

 

G Ü N D E M   K O N U L A R I      :

TEKLİFLER                                       :

 

1- 2013 Yılı Kesin Hesabına ilişkin Mali Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi,

2- Belediyemizin Norm Kadrolarının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine göre oluşturulmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

3- Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

4- Başakkent A.Ş.’nin sermaye artırımına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

5- 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

6- Başakşehir İlçesi Başakşehir Mahallesi 1266 Ada 1 Parsel,  1251 Ada 11 Parsel ve  1288 Ada 3 Parselin Güneyindeki Park Alanının bir kısmına  ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,

7- Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklemelerine ilişkin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi,

8- Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklemelerine ilişkin Park ve Bahçeler Müdürlüğünün teklifi,

9- Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklemelerine ilişkin Temizlik İşleri Müdürlüğünün teklifi,

10- Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklemelerine ilişkin Sağlık İşleri Müdürlüğünün teklifi,

11- Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.