2014 KASIM AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

T.C 

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ                                         : 2014 – 2019

TOPLANTI YILI                                         : 2014

TOPLANTI                                                : KASIM AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ                      : 03/11/2014

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ                  : 1700

BİRLEŞİM                                                 : 1 

G Ü N D E M   K O N U L A R I   :

TEKLİFLER                                   :

1- Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi,

2- Başakşehir İlçesi Bahçeşehir 1.Kısım (Hoşdere) Mahallesi, 607 Ada 12 Parselin güneyinde kalan Park alanının 93,52 m²’lik kısmı üzerinde 25 yıl süre ile Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. adına irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,

3- Başakşehir Kaymakamlığına, İlçe Tarım Müdürlüğüne, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına, İlçe Müftülüğüne, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne araç tahsisi yapılmasına ilişkin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi,

4- 2014 Yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

5- Kadro İptal/İhdas işlemlerinin yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.