2014 EYLÜL AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

T.C 

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ                                        : 2014 – 2019

TOPLANTI YILI                                         : 2014

TOPLANTI                                                : EYLÜL AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ                       : 01/09/2014

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ                  : 1700

BİRLEŞİM                                                 : 1

G Ü N D E M   K O N U L A R I   :

TEKLİFLER                                   :

1- Belediyemizin 2014 – 2019 Yılarını Kapsayan Stratejik Planına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

2- 2015 Yılı Vergi ve Harç Tarifelerine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

3- Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mahallesi, 1413 Ada 2 ve 5 Parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,

4- Altınşehir-Güvercintepe Uygulama İmar Planına İtirazlara ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

5- Başakşehir İlçesi Başakşehir Mahallesi 569 Ada 3 Parselin Bir Kısmına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,

6- Başakşehir İlçesi Başakşehir Mahallesi 555 Adadaki Park Olarak Terkinli Alana ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,

7- Başakşehir İlçesi Başak Mahallesi F21c12d4c pafta 1263 ada 3 parsele ait 1/1000 Ölçekli Plan Notu İlavesi Tadilatı ve Başakşehir İlçesi Başak Mahallesi F21c17a1a 1297 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Plan Notu İlavesi Tadilatına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,

8- İstanbul İli Başakşehir  İlçesi 1.ve 2. Kısım (Hoşdere) Mahallelerinde bulunan 215 Ada 1 Parsel, 283 Ada 1 ve 6 Parseller, 314 Ada 21-22 ve 23 Parseller, 602 Ada 4 Parsel, 607 Ada 10 ve 11 Parseller ile 667 ada 1 Parsel nolu taşınmazların Mesa Mesken Sanayii A.Ş. ve Nurol İnşaat ve Tic.A.Ş.’ne ait hisselerinin satın alımına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,

9- Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

10- Belediyemiz ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalamak ve uygulamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin İmar Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.