2014 EKİM AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

T.C 

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ                                         : 2014 – 2019

TOPLANTI YILI                                          : 2014

  

TOPLANTI                                                 : EKİM AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ                        : 01/10/2014

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ                    : 1700

BİRLEŞİM                                                  : 1

G Ü N D E M   K O N U L A R I   :

TEKLİFLER                                   :

1- Belediyemiz 2015 Yılı Performans Programına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

2- Belediyemiz 2015 Mali Yılı Tahmini Bütçesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

3- İlçe Emniyet Müdürlüğüne araç tahsis edilmesine ilişkin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi,

4- İlçe Emniyet Müdürlüğünün akaryakıt ihtiyacının karşılanmasına ilişkin Destek Hizmetleri Müdürlüğünü teklifi,

5- Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

6- Başakşehir Mahallesi, Mimar Kemalettin Bulvarı ile Gülbahçe Sokak arasındaki 575 ada 1 parselin Belediyeye gelir getirmesi amacı ile satılması veya kat karşılığı değerlendirilmesi için protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.