2014 ARALIK AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ                                        : 2014 – 2019

TOPLANTI YILI                                         : 2014

TOPLANTI                                               : ARALIK AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ                        : 01/12/2014

  

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ                    : 1700

BİRLEŞİM                                               : 1

G Ü N D E M   K O N U L A R I   :

TEKLİFLER                                   :

1- 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

2- 2014 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

3- 2014 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

4- 2014 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

5- Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği ile Belediyemiz arasında protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün teklifi,

6- Sudan’ın Başkenti Hartum Şehri ile Kardeş Şehir İlişkileri kurulmasına ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifi.