2013 NİSAN AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

 T.C.
                                             BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
                                                                MECLİS GÜNDEMİ

 


                                    SEÇİM DÖNEMİ                        : 2009 – 2014

                                    TOPLANTI YILI                           : 2013

                                    TOPLANTI                                   : NİSAN AYI

                                    TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ   : 01/04/2013

                                    TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ  : 1700 

                                    BİRLEŞİM                                 : 1 


G Ü N D E M   K O N U L A R I    :
TEKLİFLER                                      :
1- Belediye Encümenine Üye Seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün Teklifi,
2- İhtisas Komisyonları Kurulması ve Üye Seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün Teklifi,
3- Kadro İptal / İhdas işlemlerinin yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,
4- Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,
5- Başakşehir Belediye Başkanlığının (01 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012) dönemini kapsayan Faaliyet Raporuna ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün Teklifi,
6- Başakşehir Toplum Sağlığı Merkezine Malzeme alımına ilişkin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi,
7- Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliğine bağlı olarak kurulacak Koruma Noktasına Zırhlı Emniyet Kulübesi yaptırılmasına ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi,
8- 1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Park Alanında” kalan itiraz dilekçelerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi, 
9- 1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Park Alanında” kalan, park alanı ve planın bütününe yapılan itiraz dilekçelerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
10-  1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Dini Tesis Alanında”  kalan itiraz dilekçelerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
11- 1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Dini Tesis Alanında” kalan, dini tesis alanı ve planın bütününe yapılan itiraz dilekçelerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
12- 1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “İlköğretim Tesis Alanında” kalan itiraz dilekçelerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,

13- 1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Ortaöğretim Tesis Alanında” kalan itiraz dilekçelerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
14- 1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Ortaöğretim Tesis Alanında” kalan, ortaöğretim alanı ve planın bütününe yapılan itiraz dilekçelerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
15- 1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Kreş Alanında” kalan itiraz dilekçelerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
16- 1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Kreş Alanında” kalan, kreş alanı ve planın bütününe yapılan itiraz dilekçelerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi, 
17- 1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Sağlık Tesis Alanında” kalan itiraz dilekçelerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
18- 1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Kültürel Tesis Alanında” kalan itiraz dilekçelerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
19- 1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Kentsel Hizmet Alanında” kalan itiraz dilekçelerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
20- 1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Spor Alanında” kalan itiraz dilekçelerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
21- 1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Spor Alanı, Kentsel Hizmet Alanı ve Resmi Kurum Alanında” kalan itiraz dilekçelerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
22- 1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Spor Alanı, Kentsel Hizmet Alanı ve Resmi Kurum Alanında” kalan ve planın bütününe yapılan itiraz dilekçelerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
23- 1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Park Alanı, Yol ve Otopark Alanı”nda kalan itiraz dilekçelerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
24- 1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Park Alanı, Yol ve Otopark Alanı”nda kalan ve planın bütününe yapılan itiraz dilekçelerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
25- 1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Ortaöğretim Tesis Alanı, Enerji Nakil Hattı ve Konut alanında” kalan itiraz dilekçelerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
26- 1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Ortaöğretim Tesis Alanı, Enerji Nakil Hattı ve Konut alanında” kalan ve planın bütününe yapılan itiraz dilekçelerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
27- 1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Yol Alanında” kalan itiraz dilekçelerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
28- 1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Yol Alanında” kalan, yol alanı ve planın bütününe yapılan itiraz dilekçelerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
29- 1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Ortaöğretim Tesis Alanı, Konut alanı, Park ve Yol Alanında” kalan ve planın bütününe yapılan itiraz dilekçelerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
30- 1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Enerji Nakil Hattı Alanında” kalan itiraz dilekçelerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
31- 1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Enerji Nakil Hattı Alanında” kalan ve planın bütününe yapılan itiraz dilekçelerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
32- 1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Enerji Nakil Hattı Alanında” ve donatı alanında (yol, otopark, vb…) kalan itiraz dilekçelerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
33- 1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Enerji Nakil Hattı Alanında” ve donatı alanında (yol, otopark, vb…) kalan ve  planın bütününe yapılan itiraz dilekçelerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
34- 1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Enerji Nakil Hattı Alanında”,  donatı alanında (yol, otopark, vb…), konut ve  T2 alanında kalan ve planın bütününe yapılan itiraz dilekçelerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
35- 1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Konut ve Ticaret Alanında” kalan itiraz dilekçelerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
36- 1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Konut ve Ticaret Alanında” kalan ve planın bütününe yapılan itiraz dilekçelerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
37- Plan bütününde, 3 kat olarak belirlenen konut alanlarının, 4 kat olacak şekilde düzenlenmesine ait taleplere ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
38- Plan bütününde, 3 kat olarak belirlenen konut alanlarının, 4 kat olacak şekilde düzenlenmesine ait ve planın bütününe yapılan itiraz dilekçelerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
39- Kısmen yolda kalan parsellerin konut ve/veya ticaret alanına alınması, terklerinin kaldırılması ile ilgili itirazlara ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
40- Kısmen yolda kalan parsellerin konut ve/veya ticaret alanına alınması, terklerinin kaldırılması ile ilgili planın bütününe yapılan itirazlara ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
41-  Planlama alanında, Karayolları Kamulaştırma Sınırı güneyinde yer alan park alanı, yol alanı ve T1 Ticaret alanında kalan itirazlara ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
42- Komşu parsel ile tevhid şartının kaldırılmasına ilişkin itirazlara ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
43- 1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “İlköğretim ve Yol Alanında” kalan itiraz dilekçelerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
44- 1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “İlköğretim ve Yol Alanında” kalan ve planın bütününe yapılan itiraza ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
45- 1/5000 ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Nazım İmar Planında donatı alanında, 1/1000 ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Uygulama İmar Planında Dini Tesis Alanında kalan parsellere yapılan itirazlara ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
46- 1/5000 ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Nazım İmar Planında donatı alanında, 1/1000 ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Uygulama İmar Planında Dini Tesis Alanında kalan, dini tesis alanı ve planın bütününe yapılan itiraza ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
47- 1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Sit Alanı, Spor Alanı ve Konut Alanı”nda kalan itiraz dilekçelerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
48- 1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Sit Alanı, Spor Alanı ve Konut Alanı”nda kalan ve planın bütününe yapılan itiraz dilekçelerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
49- 1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Kültürel Tesis Alanı ve Konut alanında” kalan ve planın bütününe yapılan itiraz dilekçelerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
50- 1/1000 ölçekli planda yolda kalan parsellerin konut ve/veya ticaret alanına alınması ile ilgili itirazlara ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
51- 1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planında Enerji Nakil Hattı'nda ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında Enerji Nakil Hattı ve Yol Alanında kalan parsellere yapılan itiraz dilekçelerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
52- 1/5000 ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Nazım İmar Planında Ticaret Alanında kalmakta olup, 1/1000 Altınşehir-Güvercintepe Uygulama İmar Planında Park alanı olarak düzenlenen alana yapılan itirazlara ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
53- 1/5000 ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Nazım İmar Planında Konut Alanı olarak düzenlenen, 1/1000 ölçekli Altınşehir Güvercintepe Uygulama İmar Planında Spor ve Park alanında kalan parsellere yapılan itirazlara ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
54- 238 Ada 1-2 Parseller ve 239 Ada 1-2 Parsellere yapılan itirazlara ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
55- 293 Ada 10-21-22 Parsellere yapılan itirazlara ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
56- 5996 Parsel içerisinde yer alan Resmi Kurum Alanının bir kısmında “Emniyet Hizmet Alanı” olarak ayrılması hakkında 23/01/2013 tarih ve 1026-482222 sayılı İl Emniyet Müdürlüğü itirazına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
57- Fen İşleri Müdürlüğü’ nün 11.12.2012 tt'li 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde altyapı hatlarına ilişkin 16.01.2013 tarih ve R:322114-560 sayılı itirazına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
58- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün plan ve plan notu değişikliğine ilişkin 09.01.2013 tarih ve R:322114-16 sayılı itirazına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
59- Türkiye Diyanet Vakfı mülkiyetindeki 4414 Parselin Konut Alanından çıkartılıp Dini Tesis Alanına alınmasına ilişkin 15/01/2013tarih ve 347-510994 sayılı Halilurrahman Camii yapma ve yaptırma derneği başkanının itirazına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
60- 362 ada 17-18 parsellere yapılan itirazlara ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
61- Planlama Alanı dışında kalan parsellere ilişkin itirazlara ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,