2013 MAYIS AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

 T.C.
                                               BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
                                                                  MECLİS GÜNDEMİ

                                     SEÇİM DÖNEMİ                : 2009 – 2014
                                    TOPLANTI YILI                             : 2013
                                    TOPLANTI                                        : MAYIS AYI
                                    TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ        : 06/05/2013
                                    TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ     : 1700 
                                    BİRLEŞİM                                     : 1 

G Ü N D E M   K O N U L A R I    :
TEKLİFLER                                      :
1- 2012 Yılı Kesin Hesabına ilişkin Mali Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi,
2- Başakşehir İlçesi Ziya Gökalp Mahallesi  786 ada 1 parsele ilişkin alınan  05.10.2012 tarih  ve 2012/97 sayılı Başakşehir Belediye Meclisi kararının iptal edilerek, söz konusu parselde 07.06.2007 tasdik tarihli “İkitelli Köyü ve Çevresi 3. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı” şartlarına geri dönülmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
3- Belediyemiz sınırları içerisinde Ziya Gökalp Mahallesinde planlama ve uygulama  çalışmalarında kullanılmak üzere taşınmaz mal gerektiğinden 4734 sayılı kanuna göre 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2471, 2472, 2473, 2799, 2801, 2803, 2814, 3316, 3383, 3947, 3948, 3953, 3960, 3961, 4010 parsellerden taşınmaz satın alınması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) bendi uyarınca taşınmaz satın alınmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,
4- Esenkent Boğazköy Konut Yapı Kooperatifleri Birliğinin maliki bulunduğu Bahçeşehir 2. Kısım (Hoşdere) Mahallesinde bulunan 436 ada 3 parsel, 434 ada 9 parsel, 435 ada 4 parsel, 435 ada 2 parsel, 353 ada 3 parsellerde kayıtlı taşınmazların tamamı ile 434 ada 5 parselde kayıtlı arsanın 4357/6246 hissesinin Belediyemiz tarafından 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi uyarınca taşınmaz satın alınmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,
5- Şahintepe (Kayabaşı) Mahallesinde bulunan 554 ada 1 parsel, 619 ada 1 parsel,716 ada 1 parsel,716 ada 2 parsel,716 ada 3 parsel, 669 ada 1 parsel,787 ada 1 parsel, 716 ada 4 parsel, 716 ada 5 parsel, 589 ada 1 parsel, 730 ada 3 parsel, 751 ada 1 parsellerde hisseleri bulunan taşınmaz maliklerinin hisselerinin Belediyemiz tarafından 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi uyarınca satın alınmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,
6- Başakşehir İlçesi Güvercintepe Mahallesi 166,40 m²  alanlı Belediyemiz mülkiyetindeki 363 ada 31 parselin satılması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi uyarınca taşınmaz satışına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.