2013 MART AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

                                          BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
                                                    MECLİS GÜNDEMİ

                                    SEÇİM DÖNEMİ                : 2009 – 2014

                                    TOPLANTI YILI                        : 2013

                                    TOPLANTI                                : MART AYI

                                    TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ        : 04/03/2013

                                    TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ     : 1700 

                                    BİRLEŞİM                                     : 1 


G Ü N D E M   K O N U L A R I    :
TEKLİFLER                                      :
1- Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,
2- Yurtdışı Teknik İnceleme, Tanıtım ve Temas Programına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,
3- Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi,
4- Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi,
5- Mülkiyeti Başkanlığımıza ait olan Başakşehir Mahallesi 577 Ada 7 Parsel Üzerinde Bulunan Blok Kütleli Taşınmazların  775 Sayılı Kanun Gereği S.S. İkitelli Onurkent Konut Yapı Kooperatifler Birliğine Bağlı  Üye Kooperatiflere Tapu Devrinin Yapılmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,
6- Mülkiyeti Başkanlığımıza ait olan Başakşehir Mahallesi 856 Ada 7 Parsel Üzerinde Bulunan Blok Kütleli Taşınmazların  775 Sayılı Kanun Gereği S.S. İkitelli Onurkent Konut Yapı Kooperatifler Birliğine Bağlı  Üye Kooperatiflere Tapu Devrinin Yapılmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,
7- Başakşehir İlçesi Başak (İkitelli) Mahallesi F21C11C3A pafta 555 ada 12 parsel sayılı taşınmazın üzerinde (A), (B) ve (C) ile gösterilen yerlerde BEDAŞ lehine 25 yıllığına 3 (Üç) adet Trafo Merkezi irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,
8- Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi 853 ada 3 parsel sayılı taşınmazın satışına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.
9- Başakşehir İlçesi Başakşehir Mahallesi 801 Ada 1 Parselde Trafo Alanı ayrılmasına ait 1/1000  Ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
10- İstanbul Kalkınma Ajansının “Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programına” Başakşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile projeye ortak olunması ve bu konuda protokol yapmak hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün teklifi,
11- Kadro İptal / İhdas işlemlerinin yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.