2013 EYLÜL AYI MECLİS BELEDİYE GÜNDEMİ

T.C.
BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS GÜNDEMİ
                      SEÇİM DÖNEMİ                : 2009 – 2014
 
                      TOPLANTI YILI                             : 2013

                      TOPLANTI                                        : EYLÜL AYI

                      TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ        : 02/09/2013

                       TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ     : 1700 

                       BİRLEŞİM                                     : 1
 G Ü N D E M   K O N U L A R I    :
TEKLİFLER                              :
1- Başakşehir Kaymakamlığı ile Belediyemiz arasında Protokol imzalamak ve uygulamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi,
2- Başakşehir İlçesi Başak Mahallesi 1251 ada 8 parsel ve 1287 ada 16 parsele ait 1/1000 ölçekli plan tadilatına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
3- 1/1000 ölçekli Başakşehir İlçesi Oyakkent Uygulama İmar Planına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
4- Başakşehir İlçesi Şahintepe Mahallesinde Başakkent İnşaat Turizm Organizasyon San. ve Tic. A.Ş.’nin maliki bulunduğu 608 ada 1 parselde 17403/240000 hisseye denk gelen 498,58m² ile 626 ada 1 parselde 95202/240000 hisseye denk gelen 1.732,27m²’sinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun Doğrudan Temin Usulü 22/e fıkrasına göre satın alınmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,
5- Başakşehir İlçesi Ziya Gökalp Mahallesi 818 ada 1 parsel ve 818 ada 3 parsel ile TOKİ  tarafından yapılacak imar uygulaması neticesinde Kayabaşı Mahallesi 544 ada 6 parsel nolu taşınmazın tamamının TOKİ adına kayıtlı olması sonrasında, anılan taşınmazların Belediyemiz görev alanı kapsamında kullanılması amacı ile bedelsiz devrine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,
6- İstanbul Kayaşehir Rumeli Sitesi 6. Etap yanında mülkiyeti Başkanlığımıza ait olan prefabrik yapının İstanbul Kayaşehir Spor Kulübüne bedelsiz kullanım hakkının devredilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,
7- Kadro İptal / İhdas işlemlerinin yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,
8- Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.