2013 EKİM AYI MECLİS BELEDİYE GÜNDEMİ

T.C.
BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS GÜNDEMİ


SEÇİM DÖNEMİ                : 2009 – 2014

TOPLANTI YILI                          : 2013

             TOPLANTI                                        : EKİM AYI

         TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ        : 07/10/2013

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ     : 1700 

BİRLEŞİM                                     : 1

G Ü N D E M   K O N U L A R I    :
TEKLİFLER                                      :
1- Belediyemiz 2014 Yılı Performans Programına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,
2- Belediyemiz 2014 Mali Yılı Tahmini Bütçesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,
3- Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,
4- İlçe Emniyet Müdürlüğüne güvenlik malzemeleri alınmasına ilişkin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi,
5- Mülkiyeti Belediyemize ait olan 492 ada 1 parsel sayılı taşınmazın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,
6- Başakşehir İlçesi Bahçeşehir I. Kısım Mahallesi Hoşdere Mevkii 668 ada 1 parselde mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazın satılmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,
7- İlçemiz S.S. İkitelli Onurkent Konut Yapı Kooperatifleri Birliği bünyesinde bulunan ve listesi verilen taşınmazların 775 sayılı kanunun 34. Maddesi uyarınca tapularına işlenen  şerhlerin terkinin yapılmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,
8- Başakşehir İlçesi Başakşehir Mahallesi 363 Adadaki Park Alanı Olarak Terkinli Alana ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.