2013 ARALIK AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

T.C.
BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS GÜNDEMİ

                                  

                                                SEÇİM DÖNEMİ                : 2009 – 2014

                                    TOPLANTI YILI                             : 2013

                                               TOPLANTI                                        : ARALIK AYI

                                    TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ        : 02/12/2013

                                    TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ     : 1700 

                                    BİRLEŞİM                                     : 1


G Ü N D E M   K O N U L A R I    :
TEKLİFLER                                      :
1- 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,
2- Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünün hizmet araçlarına akaryakıt alımına ilişkin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi,
3- Başakşehir Devlet Hastanesinin taleplerinin karşılanmasına ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi,
4- Başakşehir İlçesi Başakşehir Mahallesi 801 Ada 3 Parseldeki (Eski 801 Ada 1 Parsel) Kültürel Tesis Alanına ait 1/1000 Ölçekli Plan Notu İlavesi Tadilatına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
5- Başakşehir İlçesi Başakşehir Mahallesi F21c16b1b Pafta 805 Ada 5 Parsel ve 807 Ada 1  Parsellerde 07.06.2007 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli İkitelli Köyü ve Çevresi 3. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Şartlarına Geri Dönülmesine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,
6- Başakşehir İlçesi Oyakkent Uygulama İmar Planına Kamuya Ait Donatı Alanlarına ait 1/1000 Ölçekli Plan Notu İlavesi Tadilatına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.