2012 KASIM AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ : 2009 – 2014

TOPLANTI YILI                     : 2012

TOPLANTI                            : KASIM AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ    : 05/11/2012

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 1700

BİRLEŞİM      : 1

GÜNDEM  KONULARI:

TEKLİFLER:

1- Mülkiyeti Başkanlığımıza ait olan ve Gecekondu Önleme Bölgesi Alanında Kalan Başakşehir Mahallesi 567 Ada 5 Parsel Üzerinde Bulunan Blok Kütleli Taşınmazların  775 Sayılı Kanun Gereği S.S. İkitelli Onurkent Konut Yapı Kooperatifler Birliğine Bağlı  Üye Kooperatiflere Tapu Devrinin Yapılmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.

2- 2012 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

3-“Başakşehir İlçesi Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi 455 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı”na askı süresi içerisinde verilen itiraza ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.