2012 EYLÜL AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ                             : 2009 – 2014

TOPLANTI YILI                              : 2012

TOPLANTI                                    : EYLÜL AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ             : 03/09/2012

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 1700

BİRLEŞİM   : 1

G Ü N D E M   K O N U L A R I   :

TEKLİFLER                                   :

1- Kadro İptal / İhdas işlemlerinin yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

2- Mülkiyeti Başkanlığımıza ait olan ve Gecekondu Önleme Bölgesi Alanında Kalan Başakşehir Mahallesi 575 Ada 10 Parsel Üzerinde Bulunan Blok Kütleli Taşınmazların  775 Sayılı Kanun Gereği S.S. İkitelli Onurkent Konut Yapı Kooperatifler Birliğine Bağlı  Üye Kooperatiflere Tapu Devrinin Yapılmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,