2012 EKİM AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

 

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

MECLİS GÜNDEMİ

 

  SEÇİM DÖNEMİ                        : 2009 – 2014

  TOPLANTI YILI                     : 2012

  TOPLANTI                             : EKİM AYI

  TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ     : 01/10/2012

  TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 1700

  BİRLEŞİM                             : 1

 

 G Ü N D E M   K O N U L A R I   : 

TEKLİFLER                                   : 

1- Stratejik Planın revize edilmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi, 

2- Belediyemiz 2013 Yılı Performans Programına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi, 

3- Belediyemiz 2013 Mali Yılı Tahmini Bütçesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi, 

4- Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi, 

5- Kadro İptal / İhdas işlemlerinin yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi, 

6- Başakşehir İlçesi Başakşehir Mahallesi 786 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi, 

7- Mülkiyeti Başkanlığımıza ait olan ve Gecekondu Önleme Bölgesi Alanında Kalan Başakşehir Mahallesi 567 Ada 5 Parsel Üzerinde Bulunan Blok Kütleli Taşınmazların  775 Sayılı Kanun Gereği S.S. İkitelli Onurkent Konut Yapı Kooperatifler Birliğine Bağlı  Üye Kooperatiflere Tapu Devrinin Yapılmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.