BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ

BİKAM

Günümüzde birçok ülkede istihdamın yapısı ve işsizliğin boyutu, ülkenin ekonomik gelişme ve sosyal kalkınma düzeyinin önemli bir göstergesi olmaktadır. Bugün Türkiye'nin en önemli sosyal ve ekonomik sorunlarından birisi de işsizliktir.

İnsan ihtiyaçları hızla çeşitlenmekte ve buna bağlı olarak bir yandan çok çeşitli üretim kolları ortaya çıkmakta, diğer yandan üretim kapasitesi hızla genişlemektedir. Yeryüzünde istihdam sorununu çözen ülkeye rastlanmamaktadır. Elbette bunu engelleyen süreçlerden söz etmek olasıdır. Ancak, toplumdaki bireylerin istihdam sorunları önemli boyutlarda olmayı sürdürmektedir. Genellikle konu, eğitim bilgi beceri ile iş arasındaki uygunluk sorununda düğümlenmekte, istihdam sorunlarının çözülememesinin nedenleri bu noktalarda aranmaktadır.

Kamu hizmeti üreten belediyeler bir yandan hizmet kalitesini ve etkinliğini artıracak, kaynak kullanım kapasitelerini geliştirecek metotları uygulamaya koyarken diğer yanda yeni bir anlayış içinde hizmet verdikleri yerel halk ile planlı bir şekilde iletişime geçmek durumunda kalmışlardır. Bu nedenle halk, yerel yönetimlere sürekli iş taleplerini aktarmaktadır.

BİKAM (Başakşehir Belediyesi İstihdama Yönlendirme Merkezi) halkın bu ihtiyaçlarına çözüm bulabilmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Yapılan çalışmalarda kazandırılmak istenen insan gücü ile insan gücüne ihtiyaç duyan iş verenleri buluşturmak ve hem zaman hem de insan gücü israfını engellemektir. Özetle asıl amaç istihdam problemine bir nebze olsun çözüm olabilecek “Doğru işe doğru insanı göndermek.” mantığını hayata geçirebilmektir.

Bu kapsamda BİKAM, paydaşlarımızın çalışan taleplerini hızlı ve verimli bir şekilde karşılamaya çalışırken aynı zamanda iş arayan vatandaşlarımızın hem sektör türlerine göre mesleki sertifikalarını kazanmalarını sağlamaya hem de ulaşmak istedikleri iş pozisyonlarına yönlendirmeye çalışmaktadır.