E-Belediye Hizmetleri

Kent Rehberi

Elektronik İmar Durumu Sorgulama

Sosyal Yardımlar

Evlendirme Hizmeti

Beyan ve Vergi İşlemleri

Ruhsat ve İzinler

  • Rss
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Youtube
  • Youtube

Hafriyat Taşıma İzni Nasıl Alınır?Hafriyat Taşıma İzni İçin Gerekli Belgeler:

 

• Dilekçe

 

• İnşaat Ruhsatı

 

• Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atığı Üreticisinin Vergi Levhası

 

• Hafriyatı Taşıyacak olan firmanın/şahsın Vergi Levhası.

 

• Hafriyatı taşıyan araçlara ait Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi asılları ve fotokopileri.

 

• Hafriyatı taşıyacak olan araçların ruhsat fotokopileri.

 

• Toplu konut inşaatlarında TOKİ ile üstlenici firma arasında yapılan sözleşme ve Üstlenici firma ile hafriyatı taşıyacak olan firmanın/şahıs arasında yapılan sözleşme.

 

Hafriyat Taşıma Belgesi Prosedürü

 

• Vatandaşa/firmaya   ait dilekçe  ilgi tutularak  Mali  Hizmetler Müdürlüğüne “Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi” ve “Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma Fişi” için toplam ücret bedeli hesaplanarak yazı hazırlanır ve imzalanır. Toplam üçret Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine üretici firma/şahıs tarafından yatırılır.

 

• "Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi” ve “Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma Fişi” ücret bedelleri 05/04/2011 tarih ve M.34.0.İBB.0.1058-010.05-95 sayılı genelgesine göre hesaplanır.

 

• Kamyonlara ait Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi asılları görülerek fotokopileri dosyasına alınır.

 

• Hafriyat Döküm Sahasının onaylı olup olmadığı ve Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnternet adresinden kontrol edilir.

 

• “Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi” 4 nüsha olarak hazırlanır ve Hafriyat döküm sahasında onaylatılmak üzere ilgilisine verilir.

 

• Döküm sahasında onaylanan belgeler Müdürlüğümüzce imzalanır ve onaylanarak bir nüshası dosyasında saklanır. Bir nüshası “Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma Fişi” ve heloğramlar  ile birlikte atık üreticisine, biri taşıyıcı firmaya, biri de atığın geri kazanılacağı/depolanacağı tesis yetkilisine verilir.

 

 

İletişim
Canlı Destek İçin
444 0 669 7 gün 24 saat hizmetinizde