E-Belediye Hizmetleri

Kent Rehberi

Elektronik İmar Durumu Sorgulama

Sosyal Yardımlar

Evlendirme Hizmeti

Beyan ve Vergi İşlemleri

Ruhsat ve İzinler

  • Rss
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Youtube
  • Youtube

Kimler Hangi Durumda Evlenemez?Aşağıdaki durumlar oluştuğunda evlilik işlemleri gerçekleştirilemez:

 

• Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir)

 

• Hısımlık bağı olanlar evlenemez.

 

• Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez.

 

• Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez. (Ancak doğum yaptığında bu süre biter. kadının önceki evliliğinden gebe olmadığynın anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır)

 

• Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.

 

• Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler.

İletişim
Canlı Destek İçin
444 0 669 7 gün 24 saat hizmetinizde