E-Belediye Hizmetleri

Kent Rehberi

Elektronik İmar Durumu Sorgulama

Sosyal Yardımlar

Evlendirme Hizmeti

Beyan ve Vergi İşlemleri

Ruhsat ve İzinler

  • Rss
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Youtube
  • Youtube

Askıdaki İmar Planları  

“İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli Ayazma Bölgesi Gecekondu Dönüşüm ve Kentsel Yenileme Alanı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı” Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca 16/01/2017 tarihinde onaylanmış olup; 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 19. ve Uygulama Yönetmeliği’nin 59. Maddesi uyarınca Belediyemiz Başakşehir binasında 13/03/2017 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

 

 

“İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Batı Resneli Çiftliği Mevkii, Eski 1372 Parselin Bulunduğu Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı” Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca 05/12/2016 tarihinde onaylanmış olup; 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 19. ve Uygulama Yönetmeliği’nin 59. Maddesi uyarınca Belediyemiz Başakşehir binasında 13/03/2017 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. 

 

 

“Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi, 292 Ada 3 Parsel ile Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi 208 Ada 2 Parsel ve 243 Ada 1 Parselin  Bitişiğinde ki  Terkinli Alanın Bir Kısmına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 13/01/2017 tarihinde onaylanmış olup; 3194 sayılı İmar Kanunun ilgili hükümleri uyarınca Belediyemiz Başakşehir binasında 18/03/2017 tarihi Cumartesi gününe denk geldiğinden 20/03/2017 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. 

 

 

 

 

İletişim
Canlı Destek İçin
Tıklayınız
444 0 669 7 gün 24 saat hizmetinizde