• Rss
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Youtube
  • Youtube

Türkiye'nin İlk “Canlı Laboratuvarı (Living Lab)  •  Başakşehir Belediyesi

  

 Türkiye'nin İlk “Canlı Laboratuvarı (Living Lab) Başakşehir’de kuruluyor

Başakşehir Belediyesi, Türkiye ve dünyadan gelen yaratıcı Bilgi ve İletişim Teknolojileri ilişkili ürün ve hizmetlerin geliştirildiği, gerçek ortamda denendiği ve görücüye çıktığı Türkiye’nin ilk “Canlı Laboratuvarı (Living Lab) Başakşehir’de kuruyor.

 

Başakşehir Yaşam Lavoratuvarı olarak adlandırılan Merkez, Başakşehirde yaşayanlara ve çalışanlara en ileri ve hayatı kolaylaştıran teknolojik hizmetleri bulabilecekleri bir ortam yaratıyor.  Belediye teknoloji kullanımında ve yaratıcılıkta dünya şehirlerine örnek alarak geliştirdiği projesi Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor.

 ·         Başakşehir Living Lab EnoLL üyesi oldu

Türkiye'de bu yönde inovasyon ve uygulama ortamını sağlayacak olan Living-Lab için çalışmalarını uzun süredir devam ettiriyor.

Başakşehir Living-Lab (Başakşehir Yaşam Lavoratuvarı)  23 Mayıs 2012 tarihinde Mechelen, Belçika'da yapılan törenle European Network of Living Labs, ENoLL'un üyesi oldu. Üyelikle birlikte hız kazanan çalışmalarda büyük bir tizizlikle sürüdürülüyor.

İlk etapta Başakşehir Belediyesi’nin Bahçeşehir hizmet binasında yapılan düzenlemelerle oluşturulan geçici yerinde hizmet verecek olan Başakşehir Yaşam Lavoratuvarı  ana merkezi  inşası tamamlandığında burada hizmet verecek. 

Living-Lab,nedir

 herhangi bir bilim dalında yapılan bir geliştirmenin, gerçek doğal ortamında, gerçek kullanıcılarla test edildiği, iyileştirildiği ve uygulandığı ortamdır. Living-Lab, ürün ve hizmetin topluma gerçek katma değerini görmesini sağlayan farklı bir araştırma ve inovasyon yöntemidir ve tekrarlanabilir bir model olma özelliğiyle de Living-Lab bir gerçek ortam laboratuarı oluşturuyor.

Diğer araştırma yöntemlerinden farklı olmasının ana sebebi, gerçek kullanıcıların gerçek yaşam koşullarında yeni teknoloji ile nasıl etkileşim içinde olduklarını ve nasıl uyum sağladıklarını görebilmektir. Kullanıcılar sadece pasif kullanıcı olmayıp inovasyonların yaratılmasına ve teknolojinin modifiye edilerek kendi kullanımlarına uygun hale getirilmesine yardımcı olurlar.

Örneğin evde yaşayan bir lise talebesinin hastayken evinden okul sınıfına bağlanarak dersi takip etmesi için geliştirilen teknolojinin denemeleri ev ile sınıf arasında yapıldığında hem lise talebesinden hemde sınıf öğretmeninden gelen geri bildirimler teknoloji geliştiricisinin pazarın talebine uygun olarak hızlı bir şekilde etkili ve doğru düzeltmeleri yapması sağlanır.

"Başakşehir Living-Lab" ICT (Bilgi İletişim Teknolojileri) ilişkili ürün ve hizmet geliştirmeleri için Living-Lab ortamı sağlamaktadır. Bu ortamların neler olduğu "Başakşehir Living-Lab Çeşitleri" bölümünde anlatılmıştır.

  

Türkiye'nin İlk Canlı Laboratuvarı "Başakşehir Living Lab", Bir Diğer Deyişle Başakşehir Yaşam Laboratuvarı

Dünyada ilk kez bundan on yıl kadar önce dünyanın en önemli üniversitelerinden biri olan MIT ‘nin profesörü William Mitchel ortaya attığı bu konsept ilkin İskandinav ülkelerinin ilgisini çekti ve ilk yaşam laboratuarı İsveç'de kuruldu. Kısa bir sürede Finlandiya'da 19, dünyada ise 273 yaşam laboratuvarı faaliyete geçirildi ve bu laboratuarlara hergün yenisi eklenmektedir. Türkiye ‘de ise henüz kurulmuş olan yoktur. Ülkemizde ilk yaşam laboratuvarı , İstanbul'da genç, dinamik ve hızla gelişen bir merkez olan BAŞAKŞEHİR'de 2012'de belediyemizce faaliyete geçirilecektir. Yani Türkiye'de bir "İLK" olacaktır.

Gelişmiş ekonomilerde araştırma için yeterli imkan olsa da, toplum fertlerinin bu teknolojileri doğal ortamda nasıl kullandıklarını algılamadan yararlılığını tam kavramaları gerçekte zordur. İnovasyonların gerçek ortamlarda denenmesi , teknolojinin kitlelere nasıl yaygınlaştırılacağının ve sürdürülebilir olacağının daha iyi anlaşılmasını sağlayacağından, Ar-Ge maliyetlerinin düşmesini ve teknolojinin katma değerinin ülke ekonomisine hızlı bir şekilde geri dönüşünü sağlayacaktır. Bu ortamlar akıllı şehirleşme dışında, sağlıktan enerji tasarrufuna kadar birçok alanda akıllı hizmetlerin geliştirilerek vatandaşa götürülmesini sağlayacaktır.

Başakşehir Living-Lab, ICT (Bilgi İletişim Teknolojileri) tabanlı ürün ve hizmet geliştirme ve deneme ortamıdır ve kurumlar dışında yaratıcı fikri olup yeterli kaynağı olmayan birey ve küçük işletmelere geliştirme yapma imkanı ve tüketiciye yada yatırımcıya gösterme ortamı sağlamaktadır.

 Başakşehir "Uygulamalı Teknoloji ve İnovasyon Şehiri"

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir'i dünyada tanınmış "Uygulamalı Teknoloji ve İnovasyon Şehiri" markası yapma vizyonunu belirlemiştir.

Başakşehir Belediyesi Mayıs 2012’de Avrupa Birliği kurumlarından olan ENoLL (European Network of Living-Labs)  tarafından dünyadaki sayılı Living-Lab şehirlerinden birisi olmaya kabul edilmiş ve üye yapılmıştır.

Bu konferansta ENoLL ve Finlandiya’daki Living-Lab’lerin üst düzey yöneticileri yapacakları sunumlar ile İnovasyon-Living-Lab ilişkisini ve Living-Lab modelinin ülke ekonomilerinin güçlenmesi ve sürdürülebilirliği bakımından önemini vurgulayacak, tüm sektörlerin ve kurumların bu çalışmalar içinde nasıl yer alması gerektiği ile ilgili farkındalık yaratacaktır.

 

 

Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi ve Fuarı

Başakşehir Living-Lab "İnovasyon, Gelişme, Akıllı Şehirler ve Akıllı Belediye Hizmetleri için Living-Lab'lerin Rolü" konusu ile 13-14 Eylül 2012 de İstanbulda gerçekleştirilecek "Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi ve Fuar'ında" yer alacaktır.

 

 

·                   Lıvıng Lab ne kazanç sağlayacak

      Türkiye'de ve dünyada bireyler, şirketler, şehirler ve ülkeler yaratıcı yenilikler ile sürdürülebilir bir yaşam peşindeler. Ancak yaratılan bu yeni ürün ve hizmetlerin büyük bir kısmı toplum beklentilerini karşılamadığından harcanan kaynaklar boşa gitmektedir. Bu sebepten, yapılan geliştirmelerin hedef kitle beklentilerini karşılamasını sağlamak için gerçek ortamlarda test edilmesi, uygulanması ve beklentileri karşılayacak şekilde üretilip pazara sunulması gerekmektedir. Living-Lab'ler bu geliştirmelerin denenmesi için gerçek uygulama ortamı sağladığından dolayı önemlidir ve şehirlere/ülkelere büyük katma-değer sağlarlar. Geliştirme yapan şirketler proje ekiplerini kente getirirler, kentin kaynaklarından faydalanırlar, istihdam yaratırlar ve uygun ortam olduğunda geliştirme birimlerini hatta sonrada şirketlerini bile getirmeyi düşünürler.

·         Living-Lab'ler ekonomik katma değer dışında, belediyelerin kentlilere daha gelişmiş, verimli, hızlı hizmet imkanı vermesini ve sosyo-politik gücünü arttırmasını sağlar.

·         Living-Lab'ler o kentte yaşayan toplumun bilgi olarak eğitilmesini, toplumda daha güçlü konuma gelmelerin ve dolayısıyla ekonomik olarak gelişmelerini sağlar.

·         Living-Lab'ler, ICT Kentler gibi şehirlerin ve şehirlilerin dünya ile daha fazla entegre olmalarını sağladığından yaratıcılık fırsatlarını daha iyi kullanmalarını sağlarlar.

   Başakşehirin Living-Lab olması için en önemli nedenler şunlardır;

·         Başakşehir de ICT City kurulum projesi olması – Kurulacak olan ICT şehri buraya ICT alanında teknolojik geliştirme yapan birçok ulusal ve uluslararası şirketin gelmesini sağlayacaktır.

·         ICT altyapısı ve inovasyonda önde belediyelerden – Destek Kart ile ihtiyaç olan halka maddi destek, Türkiye'de ilk HD Modese sistemi ile Emniyet birimlerine ve halka hizmet, Çağrı Merkezi ile vatandaş taleplerine duruma göre acil veya bilgilendirme hizmeti, Vatandaşın iş takibini internet üzerinden yapması gibi birçok hizmet

·         Yeni nesil, modern şehir anlayışı – Hem yeni bir bölge ve hemde yeni yapılan inşaatların modern şekilde yapılması, mevcut eski yerleşimlerin kentsel dönüşüm projeleri ile modern yapıya dönüşmesi. Yeni rekreasyon projeleri ile bölgenin çekici hale gelmesi

 

·         Genç Eğitimli ve Etkin İnsan Profili – Nüfusun %40'ı 20 yaş altında %43'ü 20-44 yaş aralığında

·         Dünyaya ulaşım kolaylığı – Uluslararası havaalanına ve otoyollara yakın ve kolay ulaşımı.

·         Büyük fuar alanlarına yakın olması – CNR ve TUYAP a yakın

·         İstanbul'da dünyaca ünlü global marka teknoloji şirketlerinin olması – Bilgi ve teknolojye yakın

·         Ar-Ge şirketlerine, Üniversitelere, Teknoparklara yakınlığı – ARGE ortamlarına yakınlık

 

İletişim
Canlı Destek İçin
444 0 669 7 gün 24 saat hizmetinizde