• Rss
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
Bul
İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN KESİN SONUÇ İLANI

696 SAYILI KHK KAPSAMINDA BELEDİYE TEŞEKKÜLÜNDE

İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN KESİN SONUÇ İLANI


4 Aralık 2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan uygulama Tebliği uyarınca, 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamındaki alt işveren çalışanlarının Belediye Teşekkülünde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin hak kazananlara dair kesinleşen personel listesi ekte yayınlanmıştır.

 

Not: Kurumumuza ulaşmayan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçlarının ulaşması ve komisyonca sonuçların olumsuz görülmesi halinde 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğin 41.maddesinin 3.fıkrası gereğince kesin listeye alınarak Belediye Teşekkülüne geçiş yapılan personelin istihdamlarına son verilecektir.

 

İlgililere İlanen Tebliğ olunur.

 

 

 

İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN KESİN SONUÇ İLANITarih :2018-04-03 13:36